BazHum - baza bibliograficzna

 

BazHum to projekt Muzeum Historii Polski w Warszawie otwierający dostęp do zasobów humanistycznych i społecznych w internecie. W ramach projektu powstała baza bibliograficzna czasopism BazHum, aplikacja BazHum - projekt PH100  oraz przygotowywany obecnie zbiór kilku tysięcy artykułów "Przeglądu Historycznego", opublikowanych na łamach czasopisma w latach 1905 - 2007.

 

W ramach projektu BazHum utworzone zostały również, prezentowane w zakładce Bibliografie i cyfrowe bazy dokumentów źródłowych bazy on-line: 

 • pełnotekstowa kolekcja Mazowieckie Czasopisma Humanistyczne, repozytorium Dziennika Ustaw RP na Uchodźstwie
 • kolekcja Powstanie 1863. Pamiętniki i wspomnienia
 • zdigitalizowana kolekcja starodruków

Do końca 2015 roku uruchomiony zostanie serwis MHP z dostępem do pełnych tekstów artykułów ponad 60 tytułów polskich czasopism dotyczących nauk humanistycznych i społecznych. 

BazHum

 • jest bazą bibliograficzną polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych. W bazie znajdują się metadane bibliograficzne opisujące pełną objętość czasopism (od pierwszych numerów do bieżących). Dzięki BazHum pozyskiwanie, porządkowanie, agregowanie i przekazywanie wartościowych informacji staje się znacznie prostsze - czynności te wymagają mniej czasu i zapewniają bardziej precyzyjne wyniki. Opisy bibliograficzne tworzone są w formacie MARC 21 dla każdego artykułu z osobna. Każdy opis opracowywany jest z autopsji, a następnie kontrolowany. Wszystkie opisy można eksportować do wielu różnych formatów.
 • W komunikacie z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego umieściło bazę BazHum na liście baz referencyjnych uwzględnianych przy ocenianiu i ewaluacji czasopism. Obecność czasopisma naukowego w bazie referencyjnej jest jedną z kluczowych wytycznych branych pod uwagę przy punktowaniu czasopism.

BazHum - projekt PH100

 • to aplikacja zawierająca spisy treści wszystkich zeszytów czasopisma naukowego „Przegląd Historyczny”w formie interaktywnej bazy danych. Pismo to jest jednym z najstarszych ukazujących się dziś polskich czasopism naukowych i w 2009 r. świętowało wydanie setnego rocznika. Aplikacja, opracowana z tej okazji przez Muzeum Historii Polski, pozwala na przeprowadzanie złożonych kwerend dzięki możliwości formułowania zapytań określających pożądanych autorów, słowa występujące w tytułach, zakres lat lub numerów. Funkcja przeglądania według autorów oraz według kolejnych numerów zgodnie z chronologią ich ukazywania się pozwala na systematyczne poszukiwania interesujących treści.
  Wyniki kwerend można wydrukować lub wyeksportować w postaci plików tekstowych w jednym z kilku dostępnych formatów (.txt, .pdf., .rtf., .odt), dostosowane do standardów przypisów stosowanych przez redakcje „Przeglądu Historycznego”, „Kwartalnika Historycznego” lub Bibliotekę Narodową (różnica polega na np. stosowaniu pełnych imion lub inicjałów).
  Aplikacja oparta jest na zasobach bibliograficznych zebranych przy pracy nad bibliograficzną bazą polskich czasopism humanistycznych i społecznych BazHum (bazhum.pl).
  Program został dołączony do zeszytu 1 z 2010 r. „Przeglądu Historycznego”. Jest on również dostępny na GitHub. Tutaj też będą pojawiać się ewentualne udoskonalone wersje. Program jest opublikowany na wolnej licencji GNU/GPL . Sprawnie działa pod systemami operacyjnymi Windows, Linux, Mac OS.

„Przegląd Historyczny” w otwartym dostępie

 • Trwają prace digitalizacyjne nad „Przeglądem Historycznym” – jednym z najważniejszych i najstarszych czasopism nauk humanistycznych w Polsce. Pierwszy jego numer ukazał się w 1905 roku, w tym roku opublikowano 103. tom. Do tej pory ukazało się 330 numerów.
 • Do końca 2015 roku w otwartym trybie będzie można przeczytać ok. 6700 artykułów z roczników „Przeglądu Historycznego” od 1905 do 2007. Artykuły dostępne będą w wersji PDF. Będzie je można przeglądać on-line lub pobrać na własny komputer.
 • Zdigitalizowane roczniki czasopisma będą dostępne bezpłatnie dla każdego zainteresowanego.

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016