Archiwa

Archiwa państwowe, kościelne, zakładowe, społeczne i prywatne oraz inne zbiory o charakterze archiwalnym w Polsce.

Nazwa

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Biuro Ewidencji i Archiwum

Agencja Wywiadu

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Archiwum Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Archiwum Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

Archiwum Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Archiwum Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

Archiwum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Archiwum Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie - Pracownia Historii Szkolnictwa Teatralnego

Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej

Archiwum Akt Nowych

Archiwum Archidiecezjalne Lubelskie

Archiwum Archidiecezjalne obrządku łacińskiego w Przemyślu

Archiwum Archidiecezjalne w Łodzi

Archiwum Archidiecezjalne w Białymstoku

Archiwum Archidiecezjalne w Gdańsku

Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie

Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach

Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu

Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie

Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu

Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej

Archiwum Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Archiwum Archidiecezji Warmińskiej (akta do 1945 r.)

Archiwum Arcybiskupa Eugeniusza Baziaka (b. Archiwum, Biblioteka i Muzeum Metropolii Lwowskiej obrządku łacińskiego)

Archiwum Artystyczne i Biblioteka Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie

Archiwum Artystyczne Teatru Polskiego

Archiwum Audiowizualnej Dokumentacji Polskiej Prowincji Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotynki)

Archiwum Centralne Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Archiwum Centralne Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Archiwum Cystersów w Mogile

Archiwum Diecezjalne Kieleckie

Archiwum Diecezjalne Płockie

Archiwum Diecezjalne Siedleckie

Archiwum Diecezjalne w Łomży

Archiwum Diecezjalne w Drohiczynie

Archiwum Diecezjalne w Elblągu

Archiwum Diecezjalne w Opolu

Archiwum Diecezjalne w Pelplinie

Archiwum Diecezjalne w Rzeszowie

Archiwum Diecezjalne w Sandomierzu

Archiwum Diecezjalne w Tarnowie

Archiwum Diecezjalne w Zamościu

Archiwum Diecezjalne w Zielonej Górze

Archiwum Diecezjalne we Włocławku

Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

Archiwum Diecezji w Łowiczu

Archiwum Dokumentacji Akt Polskiej Prowincji Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotynki)

Archiwum Ełckiej Kurii Diecezjalnej

Archiwum Główne Akt Dawnych

Archiwum Główne Zakonu Braci Mniejszych Prowincji św. Jadwigi we Wrocławiu

Archiwum Główne Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego (Siostry Sercanki)

Archiwum Główne Zgromadzenia ss. Franciszkanek Rodziny Maryi

Archiwum Generalne Sióstr Służek NMPN w Mariówce

Archiwum Generalne Zgromadzenia św. Michała Archanioła

Archiwum Generalne Zgromadzenia Sióstr Rodziny Betańskiej

Archiwum i Biblioteka oo. Bonifratrów w Cieszynie

Archiwum i Biblioteka Opactwa św. Wojciecha ss. Benedyktynek w Staniątkach

Archiwum i Muzeum Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Archiwum Instytucji Ministerstwa Obrony Narodowej

Archiwum Kapituły Katedralnej

Archiwum Klasztoru Franciszkanów na Górze Świętej Anny (Zakon Braci Mniejszych Prowincji Wrocławskiej)

Archiwum Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

Archiwum Krakowskiej Prowincji Kapucynów w Krakowie

Archiwum Krakowskiej Prowincji oo. Karmelitów Bosych (w Czernej)

Archiwum Kurii Diecezjalnej w Gliwicach

Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie

Archiwum Kurii Metropolitalnej w Warszawie

Archiwum Ludzkich Losów

Archiwum Marianów Prowincji Polskiej

Archiwum Marynarki Wojennej

Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności

Archiwum Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

Archiwum Ojców Paulinów na Jasnej Górze

Archiwum oo. Paulinów na Skałce

Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej

Archiwum Państwowe m. st. Warszawy

Archiwum Państwowe m. st. Warszawy

Archiwum Państwowe m. st. Warszawy

Archiwum Państwowe m. st. Warszawy

Archiwum Państwowe m. st. Warszawy

Archiwum Państwowe m. st. Warszawy

Archiwum Państwowe m. st. Warszawy

Archiwum Państwowe m. st. Warszawy

Archiwum Państwowe w Łodzi

Archiwum Państwowe w Łodzi

Archiwum Państwowe w Białymstoku

Archiwum Państwowe w Białymstoku

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy

Archiwum Państwowe w Częstochowie

Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku

Archiwum Państwowe w Gdańsku

Archiwum Państwowe w Gdańsku

Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim

Archiwum Państwowe w Kaliszu

Archiwum Państwowe w Katowicach

Archiwum Państwowe w Katowicach

Wywietlanie rezultatów w od 1 do 100 z 334

1

2

3

4

Następna

W przypadku błędu lub niekompletności danych proszę o kontakt: polishhistory@muzhp.pl

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016