Spotkania

Konferencje naukowe, sympozja, seminaria, wykłady dotyczące historii Polski.

Nowości wydawnicze

Georges Mink, Polska w sercu Europy. Od roku 1914 do czasów najnowszych. Historia polityczna i konflikty pamięci (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016