Fabularne i dokumentalne filmy historyczne.

Baza filmów dokumentalnych i fabularnych o tematyce historycznej wraz z ich abstraktowymi opisami ułatwiającymi wyszukiwanie tematyczne.

Baza została stworzona w oparciu o: internetową bazę Filmu Polskiego, Leksykon polskich filmów fabularnych, pod redakcją Jana Słodowskiego, serię Historia filmu polskiego, t. I-IV, pod redakcją naukową Jerzego Toeplitza, t. V-VI pod redakcją naukową Rafała Marszałka oraz roczniki sprawozdawcze wytwórni filmowych i telewizyjnych z lat 1961-1989.

Zbiór filmów fabularnych ujęty został szeroko dotyczy filmowej rekonstrukcji przeszłości w jej różnorodnych formach i przejawach. Definicyjny stereotyp „filmu historycznego”, wywiedziony z pierwszego okresu kina, a sprowadzony do inscenizacji dziejowych wydarzeń i kultu sławnych postaci, traci współcześnie na nośności. Ekranowe obrazy życia codziennego, stylu życia, architektury, techniki, etc. coraz hojniej ewokują wartości poznawcze poza samą fabułą – filmową „historią naiwną”.

Materiał bazy filmów fabularnych, w połączeniu z opisami i informacjami zawartymi w źródłach pomocniczych pozwala na samodzielne konstruowanie zestawów przydatnych w pracy dydaktycznej i badawczej. Dotyczy to zarówno edukacji szkolnej na podstawowym poziomie (portrety sławnych Polaków i królów polskich, polskie bitwy, polska irredenta, kampania wrześniowa 1939 roku, świat obozów koncentracyjnych, ruch oporu podczas wojny, podziemie antykomunistyczne, „Solidarność” i stan wojenny etc.), jak komplementarnych, złożonych ujęć problemowych (Polacy i Niemcy, Polacy i Rosjanie, Polacy i Żydzi).

Analogicznie bogato skonstruowana została baza filmów dokumentalnych. Podstawowymi punktami odniesienia są: moment i kontekst historyczny opisywane w filmie, wydarzenie historyczne stanowiące temat filmu i postać historyczna – bohater filmu. Z uwagi na bardzo obszerne ramy czasowe w bazie dokumentalnej przyjęto model zbiorów i podzbiorów (np. wiek XX – II wojna światowa – Auschwitz), co daje wyobrażenie o całości problematyki, a jednocześnie ułatwia dostęp do poszukiwanego materiału.

W zależności od potrzeb można korzystać z tego materiału na dwa sposoby. Podział na filmy dokumentalne i oświatowe zbudowany w Historii filmu polskiego został przeniesiony do naszej bazy i odpowiednio zaznaczony. Unaocznia on różnicę między utworami o ambicjach artystycznych a obrazami zbudowanymi przede wszystkim (lub wyłącznie) dla celów użytkowo-informacyjnych.

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016