Kolekcja „Powstanie 1863 r. Pamiętniki i wspomnienia”

 

Z okazji 150. rocznicy powstania styczniowego Muzeum Historii Polski we współpracy z Biblioteką Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Radomską Biblioteką Cyfrową opracowało wybrane książki przedstawiające powstanie z punktu widzenia jego uczestników i świadków.

Udostępniona kolekcja „Powstanie 1863 r. Pamiętniki i wspomnienia” zawiera m.in. dzieło zbiorowe „W czterdziestą rocznicę powstania styczniowego 1863-1903”, które pozwoliło historykom odtworzyć kampanię Mariana Langiewicza, oraz „Wspomnienia z powstania i pobytu na Syberii” Henryka Samborskiego, dokumentujące dalsze losy wielu powstańców. Jak pisze znawca powstania styczniowego i polskich ruchów niepodległościowych prof. Wiesław Caban, tego rodzaju źródła historyczne są szczególnie ważne, ponieważ przedstawiają wydarzenia nie tylko z politycznego punktu widzenia, co przy niewielkiej liczbie zachowanych dokumentów Rządu Narodowego ma olbrzymie znaczenie, ale i opisują powstanie z perspektywy świadków, społeczeństwa. Więcej o roli pamiętników i wspomnień w badaniach nad powstaniem styczniowym przeczytać można we wprowadzeniu do kolekcji „Powstanie 1863 r.” autorstwa prof. Cabana oraz glosie do powstania styczniowego w Inflantach opracowanej przez prof. Dorotę Samborską-Kukuć.

„Powstanie 1863 r. Pamiętniki i wspomnienia” to kolekcja dzieł udostępnionych do przeglądania i pobierania z sieci. Część z nich została opracowana przez zespół prowadzonego przez MHP projektu Bazhum i udostępniona w Radomskiej Bibliotece Cyfrowej, pozostałe publikacje dostępne są w innych bibliotekach cyfrowych.

Anc Bolesław, Anc Józefa: Z lat nadziei i walki 1861-1864, Brody 1907, Śląska Biblioteka Cyfrowa
Broel-Plater, Eugeniusz: Wspomnienie z r. 1863, [w:] Z okolic Dźwiny. Księga zbiorowa na dochód Czytelni Polskiej w Witebsku, Witebsk 1912, s. 118, Śląska Biblioteka Cyfrowa  
Broel-Plater, Ludwika: Dramat bez nazwy: obraz sceniczny w pięciu aktach: na tle wypadków roku 1863, Kraków 1863, Pomorska Biblioteka Cyfrowa 
Daniłowski Władysław: Władysława Daniłowskiego notatki do pamiętników, Kraków 1908, Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa
Deskur Bronisław: Dla moich wnuków, Lwów 1892, Bialska Biblioteka Cyfrowa

Giller Agaton

Grzegorzewski Stanisław: Wspomnienia osobiste z powstania 1863 roku. Dla uczczenia 40-letniej pamiątki powstania styczniowego, Lwów 1903, Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa

Heurich Emilia: Wspomnienia matki i córki z powstania 1863 r., Warszawa 1918 [PDF]

Langiewicz Marian: Relacja o kampanii własnej w r. 1863, Lwów 1905, Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa

Ożegalski – Kościesza Józef: Wspomnienia krwawych czasów z roku 1863, Kraków 1893, Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

Pawłowicz Edward: Wspomnienia. Nowogródek – Więzienie – Wygnanie, Lwów 1887, Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona

Przyborowski Walery:

Samborski Henryk: Wspomnienia z powstania i pobytu na Syberii, Warszawa 1916 [PDF]
Słotwiński Adam: Wspomnienia z niedawnej przeszłości, Kraków 1892 [PDF]
W czterdziestą rocznicę powstania styczniowego 1863-1903, Lwów 1903 [PDF], red. Bronisław Szwarce, Józef Kajetan Janowski i in.
Zielonka-Jastrzębiec Ludwik: Wspomnienia z Syberyi od roku 1863-1869, Kraków 1906, Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona
Żychliński Ludwik: Pamiętniki byłego dowódcy Dzieci Warszawskich i byłego naczelnika sił zbrojnych powiatów warszawskiego i rawskiego, Poznań 1885 [PDF]


Zobacz też: MHP

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016