BazHum - projekt PH100

Jedno z najstarszych ukazujących się dziś polskich czasopism naukowych, „Przegląd Historyczny”, świętowało w  2009 r. wydanie setnego rocznika. Z tej okazji Muzeum Historii Polski opracowało aplikację PH100, zawierającą spisy treści wszystkich zeszytów czasopisma w formie interaktywnej bazy danych.

Pozwala on na przeprowadzanie złożonych kwerend dzięki możliwości formułowania zapytań określających pożądanych autorów, słowa występujące w tytułach, zakres lat lub numerów. Funkcja przeglądania według autorów oraz według kolejnych numerów zgodnie z chronologią ich ukazywania się pozwala na systematyczne poszukiwania interesujących treści. Wyniki kwerend można wydrukować lub wyeksportować w postaci plików tekstowych w jednym z kilku dostępnych formatów (.txt, .pdf., .rtf., .odt), dostosowane do standardów przypisów stosowanych przez redakcje „Przeglądu Historycznego”, „Kwartalnika Historycznego” lub Bibliotekę Narodową (różnica polega na np. stosowaniu pełnych imion lub inicjałów). Aplikacja oparta jest na zasobach bibliograficznych zebranych przy pracy nad bibliograficzną bazą polskich czasopism humanistycznych i społecznych BazHum (bazhum.pl).

Program został dołączony do zeszytu 1 z 2010 r. „Przeglądu Historycznego”. Jest on również dostępny na GitHub. Tutaj też będą pojawiać się ewentualne udoskonalone wersje. Program jest opublikowany na wolnej licencji GNU/GPL . Sprawnie działa pod systemami operacyjnymi Windows, Linux, Mac OS.

 

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016