"Przegląd Historyczny" już w otwartym dostępie!

 

 

„Przeglądem Historyczny” – jest jednym z najważniejszych i najstarszych czasopism nauk humanistycznych w Polsce. Pierwszy jego numer ukazał się w 1905 roku, w tym roku opublikowano 106. tom. Do tej pory ukazało się 338 numerów.

W bazie bazhum.muzhp.pl dostępnych jest już on-line ok. 6700 artykułów opublikowanych na łamach „Przeglądu Historycznego” w latach  1905 - 2007. Teksty udostępnione są w wersji PDF, z możliwością pobrania ich na własny komputer. Zdigitalizowane roczniki czasopisma dostępne są bezpłatnie dla każdego zainteresowanego. 

Czasopismo dostępne jest po kliknięciu na link .
Więcej informacji o historii pisma, aktualnych numerach i jego obecnej działalności - na stronie ph.ihuw.pl.

Zadanie Digitalizacja i udostępnienie pełnego zakresu 14 czasopism „Przegląd Historyczny” 1905-2012 zrealizowało Muzeum Historii Polski, dofinansowano ze środków MNiSW na działalność upowszechniającą naukę.

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016