Artykuł

27 lipiec 2015

Historia Polski widziana zza oceanu: Co przeciętny Amerykanin wie o Polsce i jak to zmienić… (videorelacja)

Kategoria: Wykłady, Spotkania, Relacje ze spotkań

W ramach cyklu wykładów otwartych Akademii Dziedzictwa Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie odbyło się spotkanie, pt. Historia Polski widziana zza oceanu: Co przeciętny Amerykanin wie o Polsce i jak to zmienić… 

Wykład o takim tytule wygłosiła dr Patrice Marie Dąbrowski (University of Massachusetts, Amherst, USA), laureatka piątej edycji programu stypendialnego Thesaurus Poloniae

Videorelacja ze spotkania dostępna jest za pośrednictwem platformy YouTube (link do oficjalnego kanału MCK) 

Patrice M. Dabrowski - obroniła doktorat na Uniwersytecie Harvarda, gdzie studiowała wcześniej na kierunku Literatury i Języków Słowiańskich, przygotowując rozprawę pod kierunkiem prof. Stanisława Barańczaka. Zdobyła także dyplom M.A.L.D. z Fletcher School of Law and Diplomacy. Dabrowski jest autorką książki Commemorations and the Shaping of Modern Poland (Upamiętnianie i kształtowanie nowoczesnej Polski) oraz szeregu artykułów o polskiej historii, w tym wielu wyróżnionych nagrodami. W 2002 r. Fundacja Kościuszkowska uhonorowała ją Metchie J.E. Budka Award. W 2007 r. Polish Studies Association nagrodził ją Biennial Article Prize za wydany w 2005 r. w „Slavic Review″ artykuł ’Discovering’ the Galician Borderlands: The Case of the Eastern Carpathians. Jej opracowanie Constructing a Polish Landscape: The Example of the Carpathian Frontier zostało uhonorowane R. John Rath Prize za najlepszy artykuł opublikowany w 2008 r. w „Austrian History Yearbook″.

Dąbrowski przyjmuje interdyscyplinarną metodę badań nad dziejami historycznych ziem polskich. Wśród jej zainteresowań badawczych znajdują się m.in. problemy związane z historią miast, nacjonalizmem, multikulturalizmem, problem pogranicza, turystyką i rekreacją, historią pamięci oraz wykorzystaniem i eksploatacją przeszłości w Europie Środkowej i Wschodniej.

Cykl wykładów otwartych zainaugurowany został w październiku 2011 r. Seria spotkań realizowanych w ramach Akademia Dziedzictwa otwarta jest dla szerokiej publiczności. Wykłady Akademii Dziedzictwa mają na celu popularyzację programu studiów oraz prezentację pracy i dorobku jego współpracowników z Polski i z zagranicy.

Więcej informacji: MCK

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016