XX wiek

Nowości wydawnicze

Ukazał się najnowszy numer „Kwartalnika Historycznego” (4/2017)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016