Muzeum Śląskie w Katowicach

 

Dane adresowe:

al. Korfantego 3
40-005 Katowice
tel. (32) 779 93 00, (32) 258-56-61 do 3
email: dyrekcja@muzeumslaskie.pl
strona www: www.muzeumslaskie.pl

Opis instytucji i zasobów fotograficznych:

Muzeum Śląskie w Katowicach zostało powołane do życia uchwałą Sejmu Śląskiego ze stycznia 1929. Działało do wybuchu II wojny światowej, ponownie zaś otwarto je w roku 1984. Obecnie Muzeum posiada ponad 75 tys. eksponatów, także związanych z historią Katowic. Najcenniejsza jest kolekcja malarstwa polskiego z przełomu XIX i XX wieku, licząca 233 obrazy, odzyskana z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Ponadto placówka gromadzi zbiory w działach archeologicznym, etnograficznym, historycznym, sztuki oraz sztuki nieprofesjonalnej. Kolekcja fotograficzna Muzeum Śląskiego w Katowicach obejmuje ponad 35 tys. zdjęć, w tym 8500 pozytywowych oraz 4000 negatywów szklanych i celuloidowych. Zbiory dotyczą dziejów, kultury i społeczeństwa Górnego Śląska, wydarzeń historycznych, takich jak I i II wojna światowa, powstania i plebiscyt na Górnym Śląsku, aż po przemiany ustrojowe w Polsce w latach 80. XX wieku. W zespole fotografii etnograficznej na uwagę zasługuje kolekcja 649 negatywów szklanych i celuloidowych Mieczysława Gładysza, powstała w latach międzywojennych, podczas badań terenowych kultury górali Beskidu Śląskiego. Różnorodność krajobrazu, widoki miejscowości i zabytki budownictwa ukazuje zbiór fotografii architektoniczno-urbanistycznej.

powrót do spisu

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016