Digital Bibliographies and other Databases

 

We aim to digitize and make available online contents of the most important Polish journals in the humanities free of charge.

 

BazHum Bibliographic Database - provides information on the contents of 326 journals, which contain over 335,000 articles. Since May 2013, BazHum has been on the Ministry of Science and Higher Education’s list of reference databases that are considered during the evaluation of academic journals. The website also provides full-text access to the content of many journals, including all issues of Historical Review (“Przegląd Historyczny”).


Mazovia Humanities Journals Collection - The BazHum project also includes the creation of the Mazovia Humanities Journals collection, a site providing full-text access to digitized journals on the history, culture and society of this region. The database was created by the Museum of Polish History in collaboration with regional cultural institutions. The collection currently consists of 9,500 articles from 17 periodicals from Mazovia. Full-text articles and bibliographic descriptions are provided under a fair use license. In 2012 many titles, among them “Almanach Muzealny”, “Kronika Zamkowa”, “Notatki Płockie”, “Rocznik Mazowiecki” or “Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego”, were made available online.


Early Imprints - an online collection which consists of 609 rare and historical books from the Library of the University of Warsaw's Institute of History. Selected rare books and early imprints can be viewed directly on the page or downloaded to a computer in PDF or JPG formats.The website also allows users to access materials that have not previously been made available due to their poor state of preservation. Tools for the presentation of manuscripts are available under a GNU General Public License. The project was carried out by Clio: Friends of the University of Warsaw Institute of History Research Foundation and the Polish History Museum, with funding from the Ministry of Culture and National Heritage’s Digital Heritage program.


January Uprising 1863. Diaries and testimonies - a collection related to the January Uprsing, made available and ready to download from a website. Część z nich została udostępniona w Radomskiej Bibliotece Cyfrowej, pozostałe publikacje dostępne są w innych bibliotekach cyfrowych. W kolekcji znajduje się m.in. dzieło zbiorowe „W czterdziestą rocznicę powstania styczniowego 1863-1903”, które pozwoliło historykom odtworzyć kampanię Mariana Langiewicza, oraz „Wspomnienia z powstania i pobytu na Syberii” Henryka Samborskiego, dokumentujące dalsze losy wielu powstańców.Udostępnione pamiętniki i wspomnienia są szczególnie ważnymi źródłami historycznymi, ponieważ przedstawiają wydarzenia nie tylko z politycznego punktu widzenia, co przy niewielkiej liczbie zachowanych dokumentów Rządu Narodowego ma olbrzymie znaczenie, ale i opisują powstanie z perspektywy świadków, społeczeństwa. Więcej o roli pamiętników i wspomnień w badaniach nad powstaniem styczniowym przeczytać można we wprowadzeniu do kolekcji „Powstanie 1863 r.” autorstwa prof. Wiesława Cabana.  

 

Repozytorium Dziennika Ustaw RP na Uchodźstwie - to udostępniona pełna dokumentacja polskiej państwowości w Londynie przez cały okres wojny i Polski Ludowej, od 31 października 1939 r. aż do ostatniego numeru z 22 grudnia 1990 r. wraz z późniejszymi materiałami uzupełniającymi. Dziennik Ustaw składa się z trzech części: aktów normatywnych, będących źródłem prawa, urzędowych tekstów Prezydenta, Prezesa Rady Ministrów i Naczelnego Wodza (budżety państwa, wykazy osób odznaczonych oraz inne) oraz tekstów nieurzędowych, m.in. komunikatów. Paradoksalnie nie ma w nim ustaw, jako że Sejm i Senat zostały rozwiązane na mocy Zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 30 listopada 1939 roku. W czasie przerwy w funkcjonowaniu odpowiednich ciał ustawodawczych, stanowienie prawa pozostawało w gestii prezydenta (dekrety i zarządzenia) i rządu (rozporządzenia i zarządzenia).

 

New publications

Jewish Families in Europe, 1939-Present: History, Representation, and Memory

Historical Movies

Google Cultural Institute helps the Polish History Museum reach a global audience