Aktualności

 • II Ogólnopolska konferencja naukowa historyków XIX wieku "Donosy i akta policyjne w warsztacie historyka XIX wieku (do 1918 r.)”, Warszawa 21-22 VI 2018 (zgłoszenia do 30 I 2018)

  14 grudzień 2017

 • „Polski wiek XX. Nowe perspektywy” - projekt badawczo wydawniczy Ośrodka badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego (zgłoszenia do 31 XII)

  12 grudzień 2017

 • Krzysztof Koehler z Nagrodą Identitas za "Palus Sarmatica"

  11 grudzień 2017

 • Agata Zysiak laureatką Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego

  09 grudzień 2017

 • „Nie ma jak modernistyczny Lwów", wykład dr hab. Andrzeja Szczerskiego, Kraków 7 XII 2017

  29 listopad 2017

 • „Kronika halicko-wołyńska (Kronika Romanowiczów)” - spotkanie z autorami krytycznej edycji źródła, Kraków 11 XII 2017

  28 listopad 2017

 • CfP: Konferencja "Polacy w Chicago: doświadczenie imigranta. Integracja, izolacja, asymilacja”, Warszawa, 14-15 VI 2018

  27 listopad 2017

 • Spotkanie z Piotrem Lipińskim autorem książki: „Bierut. Kiedy partia była bogiem", Kraków 2 XII 2017

  25 listopad 2017

 • XXVI Targi Książki Historycznej, Warszawa 30 XI-3 XII 2017

  24 listopad 2017

 • Nagroda "Klio" - nominacje

  19 listopad 2017

Spotkania

 • Wykłady: „Appeasement – uczciwa oferta czy wielkie złudzenie?” - wykład prof. M. Kornata, Warszawa, 21 XI 2017

 • Wykłady: „Ład rzeczy: projektowanie i sztuka stosowana II Rzeczypospolitej” - wykład dr H. Bilewicza, Kraków 25 XI 2017

 • Konferencje: CfP: „Stulecie odrodzonego Państwa Polskiego na mapie Europy i Świata. Polska myśl geopolityczna w XX wieku”, Rzeszów, 17–19 października 2018 (zgłoszenia do 31 marca 2018)

 • Wykłady: Czy mogła się uratować? Rzeczpospolita w XVIII wieku" - cykl wykładów w Łazienka Królewskich w Warszawie (2017/2018)

 • Konferencje: Międzynarodowa konferencja naukowa: The Mission of John Capistran in Central and Eastern Europe (1451-1456). The Transfer of Ideas and the Strategy of Communication in the Late Middle Ages”, Warszawa 16-17 XI 2017

 • Nowości wydawnicze: Promocja książki „Anna Walentynowicz 1929–2010”, Gdańsk, 30 X 2017

 • Konferencje: Konferencja naukowa: Na swoim? U siebie? Wśród swoich? Pierwsze lata na Ziemiach Zachodnich i Północnych”, Wrocław, 6-7 XI 2017

 • Konferencje: Konferencja „Janusz Tazbir – historyk”, Warszawa, 13 XI 2017 r.

Źródła historyczne

 • Źródła audiowizualne

 • Źródła fotograficzne

 • Bibliografie i cyfrowe bazy dokumentów źródłowych

Zasoby cyfrowe bibliotek i archiwów

Największa baza wiedzy historycznej

Coraz powszechniejsza w instytucjach kultury i nauki digitalizacja źródeł historycznych: fotografii, materiałów rękopiśmiennych i drukowanych sprawia, iż prowadzenie badań dotyczących historii Polski staje się dużo łatwiejsze.

Poniżej prezentujemy stale aktualizowany przez nas katalog cyfrowych bibliotek, archiwów, bibliografii i innych dokumentów tekstowych

BazHum to bibliograficzna baza danych zawartości polskich czasopism z zakresu historii, jej nauk pokrewnych i pomocniczych.

Studia na kierunku historia i nauki pokrewne (archeologia, historia sztuki itp.) na uczelniach wyższych w Polsce.

Nowości wydawnicze

 • Georges Mink, Polska w sercu Europy. Od roku 1914 do czasów najnowszych. Historia polityczna i konflikty pamięci (informacja wydawnicza)

 • Konkurs imienia profesora Jerzego Michalskiego na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii (zgłoszenia do 31 X 2017)

 • Tadeusz Wolsza, „To co widziałem przekracza swą grozą najśmielsze fantazje”. Wojenne i powojenne losy Polaków wizytujących Katyń w 1943 roku (recenzja)

Filmy historyczne

 • Baza filmów historycznych

  Polskie filmy fabularne o tematyce historycznej.

 • Film i historia

  Wydarzenia dotyczące filmów o tematyce historycznej.

Fundusz Stypendialny MHP

Fundusz stypendialny finansowany przez MHP ma za zadanie wspierać badania naukowe nad historią Polski, a także przedsięwzięcia propagujące za granicą wiedzę o dziejach naszego kraju.