Zamek Królewski w Warszawie


Dane adresowe:

pl. Zamkowy 4
00-277 Warszawa
tel. (22) 35 55 344
email: archiwum@zamek-krolewski.pl
strona www: www.zamek-krolewski.pl

Opis instytucji i zasobów fotograficznych:


Zamek Królewski w Warszawie jest placówką muzealną o charakterze badawczo-oświatowym, mieszczącą się w odbudowanym w latach 70. XX w. barokowo-klasycystycznego zamku warszawskiego. Pierwotnie była to rezydencja książąt mazowieckich, a od XVI wieku siedziba władz I Rzeczypospolitej – króla i sejmu. W XIX wieku, po upadku Powstania Listopadowego, przeznaczony na potrzeby administracji rosyjskiej. W okresie I wojny światowej rezydencja niemieckiego generalnego gubernatora. Od 1920 do 1922 siedziba Naczelnika Państwa, a od 1926 do 1939 rezydencja prezydenta. Spalony i ograbiony przez Niemców w 1939, niemal doszczętnie zniszczony w 1944. Po 1971 odbudowany i zrekonstruowany. Obecnie stanowi pomnik historii i kultury narodowej, pełni funkcje muzealne i reprezentacyjne.
W Archiwum Zamku Królewskiego znajdują się fotografie przedstawiające dzieje Zamku (kon. XIX w. – 1970). Są to zdjęcia oryginalne i zreprodukowane z zasobu innych instytucji, ukazujące widoki Zamku, jego wnętrza, fotografie z wydarzeń rozgrywających się w Zamku i w jego otoczeniu oraz przedstawienia ludzi z nim związanych. Wśród nich znajduje się zbiór fotografii Witolda Pikiela, prezentujący wydarzenia na Zamku w l. 30. XX w., głównie związane z funkcją reprezentacyjną Zamku. Archiwum Zamku Królewskiego przechowuje również zbiory fotografii dotyczące odbudowy i rekonstrukcji wnętrz Zamku w latach 1971-2001, zdjęcia współczesne Zamku i wydarzeń tam się odbywających, fotografie dokumentujące zbiory sztuki, a także albumy zdjęć (przed 1915-1941), m. in. album ukazujący oficerów Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP podarowany przez nich prezydentowi Ignacemu Mościckiemu.

powrót do spisu

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016