Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk


Dane adresowe:

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ul. Długa 28, 00-950 Warszawa
tel. (22) 50 48 200, fax (22) 831 31 49
e-mail: ispan@ispan.pl
strona www: www.ispan.plOpis instytucji i zasobów fotograficznych:

Zbiory Specjalne Instytutu Sztuki PAN obejmują m.in. dokumentację fotograficzną. Wchodzi ona w skład dokumentacji teatralnej. Składają się na nią: zdjęcia z przełomu XIX i XX w. przedstawiające aktorów, dyrektorów teatrów, reżyserów, literatów, zespołów teatralnych. W zbiorach tych znajdują się ponadto fotografie ze spektakli, projektów teatralnych, scenografii, budynków teatrów (ponad 15 000) oraz współczesne fotografie z przedstawień. Natomiast Zbiory Fotografii i Rysunków Pomiarowych IS PAN zawierają ponad 450 000 zdjęć. Są to zarówno negatywy (w tym szklane – ok. 100 000), jak i pozytywy, albumy z fotografiami i pocztówkami, które zawierają reprodukcje zdjęć. Największy zbiór stanowią fotografie zabytków (obiektów architektury, rzeźby, malarstwa i rzemiosła artystycznego) z obszaru obecnej i dawnej Polski oraz byłych Prus Książęcych, a także zdjęcia ukazujące sztukę ludową, amatorską, ale również portrety aktorów, zdjęcia ze spektakli. Najstarsze fotografie to widoki Warszawy Karola Breyera, wykonane pod koniec lat 50. XIX w.

powrót do spisu

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016