Instytut Badań Literackich - Polska Akademia Nauk


Dane adresowe:

ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
tel. (22) 65 72 776
email: lidia@ibl.waw.pl
strona www: www.ibl.waw.pl

Opis instytucji i zasobów fotograficznych:

Instytut Badań Literackich został powołany do życia w roku 1948 i podlegał początkowo Ministerstwu Oświaty, następnie zaś Ministerstwu Szkół Wyższych i Nauki. Od roku 1952 jest placówką Wydziału I Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk. Pozostając w strukturach PAN, w roku 1998 uzyskał osobowość prawną. Prowadzone w nim badania dotyczą głównie historii i teorii literatury polskiej, historii kultury, dokumentacji literackiej i leksykografii. Fotografie są gromadzone w tej placówce w sposób systemowy od 1958 roku. Charakter Biblioteki, która jest największa biblioteką polonistyczna w Polsce, określa tematykę gromadzonych zdjęć, które maja za zdanie dokumentować życie literackie w Polsce. Trzon zbiorów to portrety ludzi pióra.

powrót do spisu

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016