Archiwum Polskiej Akademii Nauk

 

Dane adresowe:

ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
tel. (22) 657 28 51
email: apan5@apan.waw.pl
strona www: www.petea.home.pl


Opis instytucji i zasobów fotograficznych:


Archiwum Polskiej Akademii Nauk powstało w grudniu 1953 roku w celu gromadzenia wszelkich materiałów dotyczących nauki i techniki polskiej. Archiwum wraz z oddziałami jest wiodącą placówką archiwalną Polskiej Akademii Nauk, posiadającą zasób historyczny, gromadzącą i przechowującą materiały archiwalne jednostek organizacyjnych PAN, posiadającą prawo gromadzenia spuścizn uczonych, dokumentacji towarzystw i instytucji naukowych w formie daru, depozytu i zakupu. Fotografie znajdujące się w Archiwum przedstawiają głównie uczonych polskich z XIX i XX w.: profesorów Szkoły Głównej Warszawskiej, szkół wyższych oraz uczonych polskich działających w Polsce i poza jej granicami, członków Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (1800–1831), Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (1907–1952), Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (1815–1872), Akademii Umiejętności w Krakowie (1872–1918), Polskiej Akademii Umiejętności (1919–1952), innych towarzystw naukowych oraz Polskiej Akademii Nauk. Archiwum kolekcjonuje również zdjęcia gmachów, urządzeń pracowni naukowych szkół wyższych i instytutów naukowo-badawczych. Są to przede wszystkim kolekcje reprodukcji fotograficznych portretów uczonych z muzeów, archiwów, bibliotek, dary fotografii ze zbiorów prywatnych, oryginalne zdjęcia ze spuścizn uczonych, reprodukcje fotograficzne, m.in. z Gabinetu Rycin BUW, Zakładu Grafiki Biblioteki Narodowej, Oddziału Grafiki Muzeum Narodowego w Warszawie, Działu Fotografii Archiwum Dokumentacji Mechanicznej. W zbiorach znajdują się również reprodukcje portretów, fotografii, litografii, drzeworytów, stalorytów, fotograwiur, m.in. z „Tygodnika Ilustrowanego”, „Kłosów” i „Muchy”. Archiwum posiada także reportażowe zdjęcia z obrad I i II Kongresu Nauki Polskiej, kongresów naukowych, uroczystości nadania tytułów członków PAN, jubileuszy, wykonane dla Centralnej Agencji Fotograficznej i Krajowej Agencji Wydawniczej. W zbiorach znajdują się też albumy, m.in. zdjęć aparatury Tomaszowskiej Fabryki Sztucznego Jedwabiu, aparatury chemicznej z fabryki H. Cegielskiego w Poznaniu (1931), oraz albumy grona nauczycielskiego w szkołach średnich — pensji Wandy Haberkant w Warszawie (1902–1907) i Gimnazjum im. Marii Magdaleny w Poznaniu. Archiwum przechowuje ok. 3.000 zdjęć nagrobków uczonych z cmentarzy warszawskich, krakowskich i poznańskich, wykonanych w latach 1964-1968.

powrót do spisu

 

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016