Biblioteka Gdańska PAN

 

Dane adresowe:

ul. Wałowa 15
80-858 Gdańsk
tel./fax (58) 301 55 23
email: bgpan@bgpan.gda.pl
strona www: www.bgpan.gda.pl

Opis instytucji i zasobów fotograficznych:

Placówka powstała w 1596 roku jako Biblioteka Rady Miejskiej Gdańska, na podstawie księgozbioru podarowanego pięć lat wcześniej przez włoskiego humanistę Jana Bernarda Bonifacia. Dar został wzbogacony o zbiory ówczesnych gdańskich teologów i prawników do objętości ponad 4000 woluminów. Na początku XIX wieku zbiory biblioteki obejmowały ponad 26tys. woluminów. Podczas II wojny światowej najcenniejsze inkunabuły, rękopisy i stare druki zostały wywiezione przez Niemców. W wyniku akcji rewindykacyjnej pracownicy biblioteki odzyskali około 80tys, wartościowych woluminów. Dodatkowo zbiory zostały powiększone m.in. o księgozbiory Polonii gdańskiej i Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. W roku 1955 Biblioteka weszła w struktury Polskiej Akademii Nauk. Pod koniec 2005 roku w zbiorach BG PAN było prawie 800 tys. książek.
Zbiory fotograficzne w tej placówce liczą 27 tys. odbitek, 5500 negatywów i 1600 pocztówek. Istotną cześć zbioru stanowią fotografie dokumentujące dzieje i architekturę Gdańska od połowy XIX wieku. Obszerna jest dokumentacja zniszczeń Gdańska w wyniku II wojny światowej i odbudowa miasta, a także fotografie przedstawiające polityczne, społeczne i kulturalne życie Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku, w tym działalność Związku Polaków w Gdańsku, Macierzy Szkolnej, stowarzyszenia Sokół, harcerstwa, klubów sportowych, amatorskich zespołów teatralnych i śpiewaczych, prace polskich pocztowców i życie codzienne załogi Westerplatte przed wybuchem II wojny światowej. Na uwagę zasługują dwa cenne albumy „Antoniemu Edwardowi Odyńcowi od przyjaciół i wielbicieli – 1881”, zawierający 120 portretów znanych postaci życia publicznego na ziemiach polskich, oraz „Album Hallerowski” z 235 zdjęciami związanymi z generałem z lat 1911-1934.

powrót do spisu

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016