Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie

 

Dane adresowe:

ul. Kredytowa 1
00-056 Warszawa
tel. (22) 827 74 41 w. 225
email: archiwum.naukowe@ethnomuseum.pl
strona www: ethnomuseum.website.pl

Opis instytucji i zasobów fotograficznych:

Warszawskie Muzeum Etnograficzne jest jednym z najstarszych muzeów tego typu w Polsce. Powstało w roku 1888 i mieści obecnie około 74 tys. obiektów eksponowanych na 6 wystawach stałych. Ponadto co roku organizowanych jest 12 wystaw czasowych. Zbiory fotograficzne tej placówki mają charakter specjalistyczny i podporządkowane są profilowi Muzeum. Stanowią dokumentację najszerzej pojętych zjawisk z zakresu kultury materialnej Polski, krajów europejskich oraz krajów i ludów żyjących na innych kontynentach. Fotografie są wykonane przeważnie pod kątem dokumentalnym przez pracowników i współpracowników placówki. W Muzeum znajdują się jednak również stare fotografie, w tym słynne typy Michała Greima z Kamieńca Podolskiego, typu „ludowe” Ignacego Kriegera oraz Juliana Dutkiewicza z Kołomyi oraz wyjątkowa spuścizna po Wojciechu Migaczu (1874 – 1944) dokumentujące życie społeczne i polityczne oraz zwyczaje, folklor i życie codzienne sądeckiej wsi.

powrót do spisu

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016