Narodowe Archiwum Cyfrowe

 

Dane adresowe:

ul. Hankiewicza 1
02-103 Warszawa
tel. (22) 572 16 00
email: bok.fotografie@nac.gov.pl
strona www: www.nac.gov.pl


Opis instytucji i zasobów fotograficznych:

Narodowe Archiwum Cyfrowe jest centralnym archiwum państwowym, powstałym w marcu 2008 roku w wyniku przekształcenia istniejącego od 1955 r. Archiwum Dokumentacji Mechanicznej (ADM).
Obecnie w zbiorach fotograficznych Narodowego Archiwum Cyfrowego jest ponad 15 mln zdjęć. Obejmują one okres od lat czterdziestych XIX wieku aż po czasy współczesne. Około 2% zbioru to materiały najstarsze – z okresu od 1840 roku do początków II Rzeczypospolitej, około 6% zbioru dokumentuje okres międzywojenny, 3% materiałów pochodzi z czasów okupacji, 12 mln z okresu 1944-1990. W NAC znalazły się cenne materiały fotograficzne o wszechstronnej tematyce, wytworzone w okresie międzywojennym przez redakcje „Ilustrowanego Kuriera Codziennego” (ok. 300 tys. negatywów i pozytywów), Polskiej Agencji Telegraficznej, Instytutu Józefa Piłsudskiego (1300 zdjęć dokumentujących życie marszałka w latach 1914-1935), Niemieckiego Ośrodka Oświaty i Propagandy na Górnym Śląsku z lat 1920-1944. Z okresu II wojny światowej pochodzą zdjęcia fotoreporterów II Korpusu oraz fotografie stanowiące zapis działalności rządu emigracyjnego w Londynie. W NAC znajduje się również zespół fotografii Centralnej Agencji Fotograficznej oraz Wojskowej Agencji Fotograficznej. Zdjęcia dokumentują tym samym ponad 150 lat historii Polski, kulturę, sztukę, architekturę oraz wszelkie dziedziny życia społecznego (opisy zespołów fotografii). Zbiory udostępniane są online.

powrót do spisu

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016