Muzeum Powstania Warszawskiego


Dane adresowe:


ul. Grzybowska 79
00-844 Warszawa
tel. (22) 539 79 14
email: fototeka@1944.pl ,jlang@1944.pl
strona www: www.1944.pl

Opis instytucji i zasobów fotograficznych:

Muzeum Powstania Warszawskiego zostało powołane do życia w roku 1983 jako Muzeum i Archiwum Powstania Warszawskiego, a otwarto je po ponad dwóch dekadach, w roku 2004. Jest samorządową instytucją kultury m.st. Warszawy. Mieści się w dawnej Elektrowni Tramwajów Miejskich na warszawskiej Woli. Na ekspozycję składają się muzealia przedstawiające walkę i codzienność powstania na tle okupacji, ukazujące złożoną sytuacje międzynarodową oraz opisujące powojenny terror komunistyczny i losy powstańców w Polsce Ludowej. Fototeka Muzeum Powstania Warszawskiego zawiera ok. 5000 fotografii. Są to przede wszystkim zdjęcia dokumentujące Powstanie Warszawskie i ukazujące Warszawę z lat 1935 -1946.

powrót do spisu

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016