Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu

 

Dane adresowe:

pl. Berka Joselewicza 1
37- 700 Przemyśl
tel. (16) 679 30 00, (16) 679 30 10
email: sekretariat@muzeum.przemysl.pl
strona www: www.muzeum.przemysl.pl/

Opis instytucji i zasobów fotograficznych:

Historia Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej sięga roku 1909, kiedy to z inicjatywy historyków i miłośników przeszłości utworzono Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Jednym z założeń statutowych Towarzystwa było gromadzenie zbiorów bibliotecznych i muzealnych, które następnie stworzyły zasadniczy zrąb kolekcji Muzeum. Obecną nazwę placówka otrzymała w roku 1921 r. na zjeździe muzealników w Poznaniu. Zbiory fotograficzne Muzeum Ziemi Przemyskiej obejmują szerokie spektrum tematów: dawne zdjęcia samego Przemyśla i Ziemi Przemyskiej, ikonografię z I i II wojny światowej, a także życia codziennego oraz bogatą kolekcję fotografii portretowej.

powrót do spisu

Nowości wydawnicze

Narracje (i) infrastruktury. "Mit Ziem Odzyskanych" w pamięci politycznej wczesnej Polski Ludowej (na przykładzie Góry św. Anny i Ślęży) - informacja wydawnicza

Filmy historyczne

Zadziwiająco niejednogłośnie. Niemieckie reakcje na alianckie projekcje filmów z obozów koncentracyjnych 1945/46 - wykład prof. Ulrike Weckel