Muzeum Narodowe we Wrocławiu


Dane adresowe:

pl. Powstańców Warszawy 5
50-153 Wrocław
tel. (71) 343 56 43
fax (71) 372 51 59
e-mail: sekretariat@mnwr.art.pl
strona www: www.mnwr.art.pl


Opis instytucji i zasobów fotograficznych:

Muzeum Narodowe we Wrocławiu powstało w styczniu 1947 roku. W znacznej mierze przejęło schedę pozostałą po funkcjonujących w przedwojennym mieście muzeach niemieckich, takich jak Królewskie Muzeum Sztuki i Starożytności (utworzone w 1815 r.), Śląskie Muzeum Sztuk Pięknych (1880 ) oraz Śląskie Muzeum Rzemiosła Artystycznego i Starożytności (1899). W początkowym okresie powojennym placówka nosiła nazwę Muzeum Państwowe, następnie Muzeum Śląskie, a w roku 1970 została podniesiona do rangi Muzeum Narodowego.
Kolekcja fotograficzna Muzeum, obejmująca w sumie około 11 tys. jednostek, obejmuje zdjęcia atelierowe, rodzinne, krajobrazowe (m.in. Tatr oraz licznych miast Polski), reportażowe, dokumentujące życie religijne (pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, począwszy od pierwszej w roku 1979) oraz obrazujące społeczeństwo polskie, od okresu przedwojennego, poprzez PRL, na czasach współczesnych skończywszy. Pokaźną część zbiorów stanowią fotografie przedwojennego Wrocławia – jego architektury i mieszkańców, a także dokumentujące powojenną odbudowę miasta. Pośród autorów fotografii na uwagę zasługują takie nazwiska jak Zdzisław Beksiński, Karol Beyer, Stanisław Bizański, Anna Beata Bohdziewicz, Adam Bujak, Jan Bułhak, Zofia Chomętowska, Franciszek Groer, Edward Hartwig czy Jerzy Lewczyński.


powrót do spisu

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016