Muzeum Narodowe w Warszawie

 

Dane adresowe:

Al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa
tel. (22) 621 10 31
fax (22 )622 85 59
email: muzeum@mnw.art.pl
strona www: www.mnw.art.pl

Opis instytucji i zasobów fotograficznych:

Muzeum Narodowe w Warszawie, założone w 1862 jako Muzeum Sztuk Pięknych w Warszawie, jest obecnie jednym z największych muzeów w Polsce i największym w Warszawie. Gromadzi dzieła sztuki polskiej i obcej od starożytności (sztuka egipska, grecka, rzymska), poprzez średniowiecze i epokę nowożytną (m.in. malarstwo polskie od XIII wieku oraz obce – włoskie, francuskie, holenderskie, niemieckie i rosyjskie), aż po współczesność. Kolekcja fotograficzna Muzeum zawiera ponad 30 tys. zdjęć, gromadzonych od okresu międzywojennego. Najbogatsza jest kolekcja portretów osobistości polskich i obcych – w tym 7 dagerotypów – zgrupowana według nazwisk osób przedstawianych na zdjęciach. W zbiorach są prace najważniejszych polskich fotografów XIX wieku, w tym Karola Beyera, Jana Mieczkowskiego, Maksymiliana Fajansa, Karola Brandla i Marcina Olszyńskiego z Warszawy, Ignacego Kriegera i Awita Szuberta z Krakowa, Józefa Czechowicza z Wilna, Michała Greima z Kamieńca Podolskiego. Bogata jest spuścizna po Janie Bułhaku z początku XX wieku i lat międzywojennych oraz Leonardzie Siemaszce z Wilna, Janie Rysiu i Witoldzie Pikielu, dokumentujących życie publiczne dwudziestolecia międzywojennego. Największą kolekcję fotografii dziewiętnastowiecznej Warszawy ofiarował Muzeum adwokat Leopold Meyet zapisem testamentowym w 1911 roku. Muzeum Narodowe przechowuje również wystawy fotograficzne prezentowane w przeszłości w swoich salach, m.in. ekspozycję „Warszawa wczoraj – dziś – jutro” z 1938 r., „Warszawa oskarża” z 1945 roku czy znakomicie ukazującą istotę socrealizmu wystawę „Pokój zwycięża” z 1949 roku.

powrót do spisu

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016