Muzeum Narodowe w Gdańsku – Galeria Fotografii

Dane adresowe:

ul. Grobla I 8/11
80-834 Gdańsk
tel./fax (58) 301 71 47
email: ggf@muzeum.narodowe.gda.pl
strona www: www.muzeum.narodowe.gda.pl

Opis instytucji i zasobów fotograficznych:

Gdańska Galeria Fotografii jest oddziałem Muzeum Narodowego w Gdańsku, koncentrującym się na gromadzeniu oraz eksponowaniu fotografii. Ponad to placówka prowadzi działalność badawczą oraz edukacyjną w dziedzinie twórczości fotograficznej. Powstała w roku 1977 jako Galeria GN, należąca do Związku Polskich Artystów Fotografików. W roku 1995 stała się działem Muzeum Narodowego w Gdańsku. Zasadniczy zrąb zbiorów fotograficznych Galerii Fotografii stanowią cztery pokaźne kolekcje tematyczne: fotografie dokumentujące powojenną odbudowę Gdańska, kolekcja kresowa, zawierająca głównie przedwojenne zdjęcia Wilna i jego okolic, kolekcja fotografii artystycznej oraz varia.

powrót do spisu

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016