Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

 

Dane adresowe:

Pałac Krzysztofory
Rynek Główny 35
31-011 Kraków
tel. (12) 6192300 (centrala)
tel./fax (12) 619 23 02
email: dyrekcja@mhk.pl
strona www: www.mhk.pl

Opis instytucji i zasobów fotograficznych:

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zostało założone w 1899 roku jako oddział Archiwum Akt Dawnych miasta Krakowa. Pierwotnie zlokalizowane w gmachu Archiwum Państwowego przy ul. Siennej, następnie kolejno w Domu pod Krzyżem przy Szpitalnej, w kamienicy Krauzowskiej na św. Jana, a od roku 1964 w Pałacu Krzysztofory. Początkowo Muzeum nie eksponowało swoich zbiorów, dopiero w 1952 przy ul. św. Jana została otwarta pierwsza wystawa stała. Od początku funkcjonowania placówka pielęgnowała lokalne tradycje folklorystyczne, choćby poprzez organizowanie konkursów szopek krakowskich. Obok obszernego zespołu fotografii z XIX wieku, przedstawiających życie codzienne w Krakowie, a także oraz licznych portretów przedstawicieli elit politycznych, kulturalnych, naukowych i artystycznych, interesujący jest zespół fotografii dokumentujący walkę podziemia z okupantem niemieckim oraz zbiór fotografii po Bolesławie Drobnerze. W 1950 roku Muzeum otrzymało zbiory Zarządu Okręgowego ZBOWiD z dużą kolekcją fotografii uczestników walk z niemiecką okupacją. W 1952 zostały przejęte zbiory po Towarzystwie Strzeleckim, w tym portrety jego członków od lat 60. XIX wieku oraz fotografie różnych uroczystości kurkowych i wizyty ważnych gości. W 1952 roku Muzeum otrzymało również bogaty i cenny zbiór teatraliów. W 1960 roku przybyła cenna spuścizna po gen. Józefie Hallerze. Muzeum Historyczne chlubi się bezcennym zbiorem negatywów szklanych z pracowni Ignacego Kriegera, fotografa Krakowa II poł. XIX w. Okres dwudziestolecia międzywojennego reprezentuje kilkutysięczny zespół zdjęć Agencji Fotograficznej „Światowid”, kolekcja klisz Stanisława Kolowcy pochodząca ze zlikwidowanego Muzeum Przemysłowego oraz fotografie z zakładów Józefa Kuczyńskiego, Stanisława Muchy, Adama Karasia, Edwarda Heczki czy Zygmunta Garzyńskiego.

powrót do spisu

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016