Muzeum Historii Polski w Warszawie

 

Dane adresowe:

al. Wilanowska 204
02-730 Warszawa
tel. (22) 843 38 76, (22) 843 78 73
email: mhprl@mhprl.pl
strona www: www.mhprl.pl

Opis instytucji i zasobów fotograficznych:

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego zostało powołane do życia w marcu 1984 roku. Znajduje się na terenie Ksawerowa na warszawskim Mokotowie. Gromadzi eksponaty związane z ruchem ludowym, w tym z działalnością partii chłopskich, wiejskich stowarzyszeń kulturalnych i oświatowych. Ma oddziały w Sandomierzu i w Piasecznie. Zbiór fotografii Muzeum liczy 5529 pozycji inwentarzowych, obejmujących zarówno pozytywy, jak i negatywy fotograficzne. Większość klisz ma swoje odpowiedniki w zbiorze fotografii pozytywowej, gdyż podstawę zbioru tworzą reprodukcje fotograficzne. W skład kolekcji wchodzą fotografie dotyczące kongresów, posiedzeń Rady Naczelnej i Zarządu Stronnictwa Ludowego w okresie międzywojennym, działalności partii i stronnictw chłopskich, organizacji wiejskich oraz młodzieżowych (ok. 2300 pozycji). Są tu również zdjęcia ilustrujące walkę i struktury Batalionów Chłopskich (650 pozycji), działalność mniej lub bardziej znanych działaczy ruchu ludowego, m.in. ok. 300 oryginalnych zdjęć przedstawiających Stanisława Mikołajczyka w latach 1943-1945, ok. 400 oryginalnych zdjęć z lat 1920-1945 przedstawiających Wincentego Witosa czy ok. 100 oryginalnych zdjęć Stanisława Osieckiego, a także m.in. działaczy Towarzystwa Kultury Polskiej, Prezydium Sejmu Ustawodawczego z 1919 r., drugi i trzeci gabinet Wincentego Witosa, członków Koła Polskiego Stronnictwa Ludowego "Piast" z pow. garwolińskiego i łukowskiego z lat 20. XX w. Około 300 zdjęć liczy zbiór dotyczący okupacji hitlerowskiej: m.in. fotografie dokumentujące pacyfikacje wsi, rekwizycje i in. Ponadto w zbiorach jest 21 albumów tekstowo-fotograficznych. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują dwa albumy o działalności Centralnego Związku Młodej Wsi "Siew", wykonane przez uczestników ogólnokrajowego kursu ideologicznego CZMW w sierpniu 1936 r. w Krzemieńcu.

powrót do spisu

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016