Instytut Pamięci Narodowej

 

Dane adresowe:

Biuro Udostępniania i Archiwizacji IPN
ul. Towarowa 28
00-839 Warszawa
tel. (22) 581 89 04, fax (22) 581 86 37
strona www: www.ipn.gov.pl

Opis instytucji i zasobów fotograficznych:

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu jest instytucją naukową o uprawnieniach śledczych, powołaną na mocy ustawy z 18 grudnia 1998 roku. Główna siedziba IPN mieści się w Warszawie, oddziały terenowe zaś w jedenastu miastach Polski, będących siedzibami sądów apelacyjnych. W kolejnych siedmiu miastach utworzono delegatury oddziałów IPN. W ramach IPN, jako pion śledczy, działa Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, która przejęła materiały po byłej Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. W jej zasobach znajdowało się ponad 70 tys. fotografii dokumentujących przede wszystkim zbrodnie niemieckie w Polsce, w znacznej części wytworzonych przez samych Niemców, którzy lubili się fotografować, a także niezwykle systematycznie fotografowali przebieg egzekucji. Liczne są fotografie dygnitarzy III Rzeszy oraz funkcjonariuszy niemieckiego aparatu terroru, a także zdjęcia przedstawiające działania wojenne oraz represje niemieckie wobec Polaków (wysiedlanie, łapanki, pacyfikacje, egzekucje).

powrót do spisu

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016