Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

 

Dane adresowe:

ul. Ostrobramska 109
04-041 Warszawa
tel. (22) 681 79 52
email: informacja@cbw.pl
strona www: www.cbw.pl

Opis instytucji i zasobów fotograficznych:

Centralna Biblioteka Wojskowa. Powstała w okresie międzywojennym i od początku swego istnienia gromadziła fotografie. Po II wojnie światowej zbiory Biblioteki uległy niemal całkowitemu zniszczeniu. Systematycznie fotografie zaczęto gromadzić od 1967 roku i obecnie zbiór liczy ponad 20 tys. jednostek głównie o tematyce historycznej, społeczno-politycznej, wojskowej i obronnej. Do najcenniejszych należą pozytywy oraz negatywy dokumentujące czyn zbrojny formacji polskich tworzonych po stronie Rosji, Austro-Węgier i Niemiec. Wśród tych szczególnie wartościowych są m.in: kolekcja zdjęć I Pułku Ułanów Krechowieckich (ze składu I Korpusu Polskiego w Rosji), kolekcja przedstawiająca dzieje Brygady Strzelców Polskich zakupiona w 1968 roku od uczestnika wydarzeń Jerzego Szymborskiego, a także kolekcja poświęcona losom żołnierzy Polskiego Korpusu Posiłkowego internowanych po kryzysie przysięgowym na terenie Włoch i Węgier (m.in. zdjęcia Michała Żymierskiego, Józefa Hallera, Mariana Januszejtisa-Żegoty, Mieczysława Norwida-Neugebauera, mjr. Zagórskiego). Liczne są również albumy i zespoły fotografii przedstawiające życie wojskowe II Rzeczpospolitej. Cenny jest liczący 137 fotografii album zatytułowany „Kompania zamkowa prezydenta Rzeczpospolitej” zaczynający się od inauguracji II kadencji Ignacego Mościckiego stanowiący ciekawy dokument z ostatnich lat II Rzeczpospolitej, a także album opracowany przez Agencję Fotograficzna „Światowid” poświęcony rewii kawalerii w Krakowie 6 października 1933 roku z udziałem marszałka Piłsudskiego, prezydenta Mościckiego oraz delegacji zagranicznych.  Zbiorach są albumy-kroniki różnych jednostek woskowych i rodzajów sił zbrojnych. Są także fotografie dokumentujące walki polskich sił zbrojnych na Zachodzie oraz dokumentujące powstanie i szlak bojowy LWP.  Do ciekawostek należy zaliczyć albumy-kroniki tworzone przez żołnierzy niemieckich oraz zdjęcia propagandowe wytwarzane przez Niemców z kampanii wrześniowej 1939 roku w Polsce czy z frontu zachodniego w 1940 roku.

powrót do spisu

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016