Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

 

Dane adresowe:

ul. Szewska 37
50-139 Wrocław
tel. (71) 344 44 71 do 76
email: znio@remove-this.znio.pl
strona www: www2.oss.wroc.pl/


Opis instytucji i zasobów fotograficznych:


Zakład Narodowy im. Ossolińskich został powołany do życia we Lwowie w roku 1817 przez Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, a otwarty w roku 1827 tamże. Był jednym z najważniejszych ośrodków kultury polskiej, o czym decydowały przede wszystkim niezwykle bogate zbiory biblioteczne, pod względem wartości drugie w kraju po Bibliotece Jagiellońskiej. Od roku 1947 zbiory przechowywane są w Bibliotece Ossolineum w Wrocławiu. Fotografie w Ossolineum były gromadzone od XIX wieku, jednak do 1939 roku zbiór liczył 8 tys. jednostek i był raczej przypadkowy. Dynamiczny rozwój zbiorów fotograficznych Ossolineum nastąpił po II wojnie światowej i obecnie liczy ok. 35 tys. jednostek dotyczących Lwowa, ziem polskich II połowy XIX wieku, weteranów Powstania Listopadowego, życia kulturalnego – wyróżnia się kolekcja zdjęć obrazujących historię teatru polskiego od 1850 (jedna z największych w kraju do czasu powstania w 1957 roku Muzeum Teatralnego w Warszawie), a także dokumentacji z okresu I wojny światowej. Cenny jest zbiór ponad 300 fotografii dotyczących Powstania Styczniowego, przedstawiających członków władz powstańczych i wojsko powstańcze. Uzupełnia tę kolekcję bogata dokumentacja życia umysłowego kraju oraz cenny zbiór fotografii dotyczącej Polonii europejskiej i w USA. Liczne są portrety przedstawicieli rodzin: Estreicherów, Grabowskich, Dzieduszyckich, Starklów, Wasilewskich, Trąmpczyńskich, Turnów, Kwileckich, Stablewskich, Skarżyńskich. Dla okresu po II wojnie światowej interesująca jest dokumentacja dziejów Wrocławia oraz zbiór ponad 40 albumów zawierających 2 tys. fotografii ze zbiorów Edwarda Osóbki-Morawskiego z lat 1945-1947.

powrót do spisu

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016