Biblioteka Narodowa w Warszawie

 

Dane adresowe:

al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa
tel. (22) 608 29 99
email: kontakt@bn.org.pl
strona www: www.bn.org.pl

Opis instytucji i zasobów fotograficznych:

Biblioteka Narodowa w Warszawie jest centralną biblioteką polską, podległą bezpośrednio Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Gromadzi książki, periodyki, publikacje elektroniczne i audiowizualne wydawane na terenie RP oraz polonika zagraniczne. Jest najważniejszą biblioteką naukową o profilu humanistycznym, głównym archiwum piśmiennictwa narodowego i krajowym ośrodkiem informacji bibliograficznej o książce, placówką naukową, a także ważnym ośrodkiem metodycznym dla innych bibliotek w Polsce.
Zbiory fotograficzne są obecne w BN od 1928 roku. Wtedy to dekretem Prezydenta RP z 28 lutego wcielono do struktury Biblioteki bibliotekę raperswilską liczącą między innymi 9690 fotografii. Ten zalążek przyszłego zbioru fotografii BN w okresie międzywojennym był powiększany o zakupy, depozyty i dary. To wówczas zostały między innymi zakupione zbiory Zamoyskich z Podzamcza wraz z nieznaną liczbą dagerotypów i fotografii oraz kilkutysięczny zbiór fotografii Józefa Ignacego Kraszewskiego. W 1939 według inwentarza w zbiorach były 17793 jednostki. W okresie II wojny światowej znakomita większość tej kolekcji uległa zniszczeniu i rozproszeniu. Po 1945 r. zbiory zaczęto odbudowywać i powiększać wykorzystując nowe kolekcje i spuścizny oraz zakupy, m.in. zbiór archiwisty i historyka Aleksandra Czołowskiego, liczący blisko 1500 fotografii, przedstawiających portrety, sceny historyczne oraz bardzo interesujące poznawczo zdjęcia miejscowości Podola oraz innych dzielnic kraju z przełomu XIX i XX wieku. Cenny jest zespół fotografii pochodzących ze zbiorów norwidowskich Zenona Przesmyckiego (fotografie poety, krąg jego przyjaciół oraz fotograficzna dokumentacja jego rysunków i szkiców), uzupełniony dokumentacją wystawy poświęconej Norwidowi zorganizowanej w 1948 roku w Muzeum Narodowym w Warszawie. Obecnie zbiór gromadzący fotografie jako źródła do historii i historii kultury liczy ok. 115 tys. jednostek i stanowi zbiór reprezentatywny dla dziejów Polski i Warszawy. W BN znajduje się największy zbiór zdjęć najwybitniejszego fotografa polskiego XIX wieku Karola Beyera oraz reprezentatywne kolekcje innych znanych fotografów zakładowych z tamtego okresu: Jana Mieczkowskiego oraz Karolego i Puscha, Walerego Rzewuskiego, Józefa Sebalda, Awita Szuberta oraz Augusta i Friedricha Zeuschnerów. Zdjęcia z okresu międzywojennego są skromniej reprezentowane, mimo to w zbiorach BN są prace wybitnych polskich fotografów XX wieku. Największą cześć kolekcji stanowią portrety osobistości polskich i zagranicznych, a także widoki miejscowości na ziemiach polskich i za granicą. Poza tym w zbiorach zgromadzono liczne teatralia oraz dokumentację dzieł architektury i sztuki polskiej oraz obcej.

powrót do spisu

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016