Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie – Archiwum


Dane adresowe:

ul. Krakowskie Przedmieście 5
00-068 Warszawa
tel. (22) 32 00 219
email: archiwum@asp.waw.pl
strona www: www.asp.waw.pl

 

Opis instytucji i zasobów fotograficznych

Archiwum ASP w Warszawie od 1950 roku było składnicą akt, od 1979 roku pełniło rolę archiwum zakładowego. W 1984 roku, dzięki staraniom Senackiej Komisji Historycznej, zostało przekształcone w placówkę udostępniającą w pracowni naukowej zasób historyczny do celów naukowo-badawczych. Od tamtej pory ilość materiałów udostępnianych rocznie wzrosła dziesięciokrotnie.

Zasób Archiwum stanowią dokumenty aktowe związane z działalnością Akademii od momentu jej powstania w 1904 roku. Zasób archiwalny obejmuje spuścizny: Lecha Tomaszewskiego, Stanisława Hempla, Ksawerego Piwockiego, Jana Krzysztofa Meisnera, Władysława Daszewskiego, Ireny Wilczyńskiej, Janusza Przybylskiego, Barbary Cybulskiej. Ponadto w zbiorach znajdują się: Warszawska Szkoła Sztuk Pięknych 1904-1920, Szkoła Sztuk Pięknych w Warszawie 1922-1932, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 1932-1939, 1945-1950,1957-2005, Akademia Sztuk Plastycznych w Warszawie 1950-1957, Miejska Szkoła Sztuk Zdobniczych i Malarstwa 1920-1939, Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych 1945-1950;
Niestety znaczna część cennej dokumentacji, dotycząca pracowników i uczniów Szkoły z lat 1904-1920, została zniszczona we wrześniu 1939 roku. Archiwum gromadzi dokumentację aktową, fotograficzną i filmową oraz nagrania. Na początku lat 50. zbiory zostały wzbogacone o dokumentację Miejskiej Szkoły Sztuk Zdobniczych i Malarstwa (w latach 1945-1950 noszącą nazwę Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych). Zasób Archiwum uzupełniony został o materiały historyczne z lat 1904-1958 zebrane w odpisach przez Klaudiusza Rzepkowskiego. Bardzo cenny zbiór dokumentów, zgromadzonych z okazji obchodów jubileuszy Akademii w 1979 i 1984 roku, przekazała Archiwum Janina Tarkowska, pracująca w Szkole od 1929 roku.Zbiory Archiwum zawierają spuścizny artystów, związanych z warszawską Akademią, obejmujące prywatną korespondencję, urzędową dokumentację twórczości, wycinki prasowe, katalogi wystaw, fotografie i odznaczenia (źródło: Archiwum ASP).

powrót do spisu

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016